Jak integracja usług e-zdrowia przerodziła się w długoterminową współpracę?

Case study: NubiSoft x ZnanyLekarz

znanylekarz.webp
Przegląd projektu
Klient
ZnanyLekarz
Branża
Healthcare
Zadanie
Implementacja e-usług na platformie Docplanner.
Współpraca
Trwa, od 2020 roku.
Zakres
Data modeling
UI/UX design
Development of the backend and frontend services
QA
Technologie
Figma
Vue.js
Java+ Spring Boot
PostgreSQL
Docker
Kubernetes
AWS

Brief

W 2020 roku Docplanner zwrócił się do nas w sprawie relatywnie prostego projektu: integracji ich platformy z systemem Narodowego Funduszu Zdrowia (e-WUŚ).

Jednak w trakcie pierwszych rozmów stało się dla nas jasne, że mamy wspólną wizję na temat strategii tworzenia produktów zorientowanych na klienta. W związku z tym klient zdecydował się powierzyć nam znacznie większy projekt – opracowanie modułu do wystawiania e-skierowania.

Po udanym wdrożeniu tej funkcjonalności zakres współpracy był sukcesywnie rozszerzany i przerodził się w stałą obsługę e-usług, która trwa do dzisiaj.

Klient

Docplanner jest największą na świecie platformą opieki zdrowotnej. Ma ponad 100 milionów użytkowników, którzy rezerwują 21 milionów wizyt miesięcznie u 280 000 aktywnych specjalistów.

Założona w Polsce w 2012 roku, firma rozszerzyła swoją działalność na 13 krajów i może pochwalić się zespołem ponad 2800 specjalistów w biurach na całym świecie. Misją Docplannera jest uczynić opiekę zdrowotną bardziej ludzką!

Wyzwanie

Początkowo podstawową funkcjonalnością platformy ZnanyLekarz był system ocen oraz opinii na temat profesjonalistów medycznych. Oferowana funkcjonalność okazała się być bardzo pożądana na rynku, co spowodowało dynamiczny rozwój i wyjście z produktem na rynki zagraniczne.

Z czasem funkcjonalności platformy zaczęły być rozszerzane w stronę bardziej rozbudowanego narzędzia, które nie tylko pozwala lekarzom pozyskiwać nowych pacjentów, ale także ma na celu usprawnienie pracy personelu medycznego. Dodano opcje udostępnianie kalendarzy usług medycznych dla pacjentów, rejestrację przebiegu wizyt, oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Planując dalszy rozwój konieczne było wdrożenie rozwiązań, które:

  • odpowiedzą na potrzeby lekarzy i usprawnią im pracę,
  • będą zintegrowane z krajową infrastrukturą medyczną,
  • będą dostosowane do lokalnych wymogów legislacyjnych.   

W Polsce każdy lekarz zobowiązany jest do korzystania z e-usług oraz raportowania zdarzeń medycznych na Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, w skrócie P1. Medycy w większości sprawdzają również status ubezpieczenia w systemach NFZ. 

Dlatego Docplanner poszukiwał dostawcy, który w sposób kompetentny wykona wtyczki integrujące ich rozwiązanie z krajowymi systemami e-zdrowia.

Zadanie

Naszym zadaniem jako wykonawcy było opracowanie wtyczek do tworzenia, przeglądania i akceptowania elektronicznych recept, skierowań i zwolnień lekarskich. Oprócz tego w dalszej perspektywie planowaliśmy:

  • Integrację platformy Docplanner z P1 w zakresie raportowania zdarzeń medycznych,
  • Potwierdzenie statusu płatnika w systemie „e-WUŚ”.

Priorytetami dla klienta były:

  • Poprawna integracja z e-usługami w Polsce,
  • Stabilność i szybkość opracowanych rozwiązań,
  • Spójność graficzna z funkcjonującą platformą,
  • Ergonomia, skalowalność i łatwość konserwacji.

Rozwiązanie

Nasza współpraca rozpoczęła się od stworzenia wtyczki do wystawiania e-skierowań. Wymagało to od nas opracowania możliwości przechowywania i przesyłania dedykowanych certyfikatów lekarzy i placówek medycznych. Po dodaniu tej podstawowej opcji do platformy, napisaliśmy cały interfejs do wystawiania e-skierowań.

Kolejnym punktem była e-recepta. Na początku naszej współpracy wystawianie e-recepty na platformie Docplanner było realizowane za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Chcąc ujednolicać obsługę poszczególnych e-usług, po zrealizowaniu e-skierowania, zostaliśmy poproszeni o dopisanie także modułu e-recept oraz raportowania Zdarzeń Medycznych na platformę P1. 

Wzajemne zadowolenie ze współpracy zaowocowało dwoma kolejnymi projektami, czyli integracja z systemem ZUS do wystawiania e-zwolnień lekarskich oraz weryfikacja ubezpieczenia pacjenta w systemach NFZ (e-WUŚ).

Współpraca

Rozwiązanie zostało opracowane niezależnie przez nasz zespół przy użyciu przyjętych standardów i technologii. Klient wyznaczył Project Managera do przeprowadzenia analizy biznesowej i nadzorowania procesu współpracy.

Dzięki doskonałej komunikacji, nasz zespół był dobrze poinformowany o wymaganiach i bieżących potrzebach klienta. Bliska i stała współpraca pozwoliła na elastyczne wprowadzanie niezbędnych zmian w projektach i reagowanie na zmieniające się okoliczności biznesowe.

Nasz sukces we wdrażaniu usług e-zdrowia w Polsce zaowocował zleceniem NubiSoftowi podobnych projektów w innych krajach.

User-avatar.svg_.png

Łukasz Arendt

Product Manager @ Docplanner Group
Myślę, że ich wiedza w zakresie cyfryzacji polskiej służby zdrowia była wyjątkowa. Byłem pod wrażeniem ich rzetelności, etyki pracy i świetnej komunikacji.

Liczby

7

Liczba dedykowanych członków zespołu

5

Liczba wdrożonych i funkcjonujących usług e-zdrowia w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *