• React React
  • SpringBoot SpringBoot
  • PostgreSQL PostgreSQL
  • AWS AWS

Na pomysł stworzenia Story wpadła firma Triptech, mająca swoją siedzibę w Vancouver w Kanadzie. Jej właściciele szukali zespołu, który byłby w stanie szybko dostarczyć MVP, zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem graficznym. Po pierwszej rundzie rozmów z wybranymi firmami, zdecydowali się zlecić implementację NubiSoft, ponieważ byliśmy w stanie przekonać ich, że jesteśmy w stanie dotrzymać napiętych terminów. I rzeczywiście to zrobiliśmy! W mniej niż miesiąc stworzyliśmy kompletną aplikację, które posiada nawet więcej funkcji, niż pierwotnie ustaliliśmy z klientem. Było to możliwe dzięki właściwym wyborom technologicznym i przyjętej architekturze. Nie bez znaczenia było także nasze przywiązanie do dostarczania rozwiązań najwyższej jakości.

Obecnie Story jest testowane przez grupę doktorantów na jednej z wyższych uczelni w Kanadzie, którzy wykorzystują system do współpracy przy prowadzonych badaniach naukowych.

Pracując nad Story musieliśmy sprostać następującym wyzwaniom:

  • stworzyć skalowalny, wspierający wielu użytkowników model danych (PostgreSQL)
  • zapewnić możliwość przesłania i składowania dużych plików (S3)
  • umożliwić wdrażalność rozwiązania w oparciu o konteneryzację
  • zapewnić automatyczne budowanie i wdrożenie (CI/CD) całego rozwiązania