• SpringBoot SpringBoot
  • ActiveMQ ActiveMQ
  • Memcached Memcached

Obecnie większość krajów zmaga się z niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Także w Polsce, w wielu przypadkach, notujemy długi czas oczekiwania na dane świadczenie medyczne. W niektórych przypadkach takie problemy mają charakter lokalny - kolejki w jednym mieście są znacząco dłuższe niż w innym. Rozwiązaniem takiego problemu może być udostępnienie pacjentom informacji o dostępności usług medycznych i umożliwienie wyboru najbardziej dogodnej względem terminu i lokalizacji opcji. Opisywane rozwiązanie integracyjne jest częścią szerszej platformy wspierającej ten proces.

Naszym zadaniem było zintegrowanie systemów usługodawców z centralnym systemem rezerwacji usług medycznych. Zaimplementowaliśmy to jako luźne połączenie systemów komunikujących się asynchronicznie za pomocą platformy kolejkowania opartej na standardzie JMS. Dodatkowo rozwiązanie przetwarza w systemie buforowania pamięci Memcache informacje o technicznej dostępności systemów usługodawców.

Kompletne rozwiązanie zapewnia rejestrację w systemach usługodawców informacji o rezerwowanych wizytach, przez co pacjenci mają gwarancję, że zostaną przyjęci w wybranym terminie.