• React React
 • SpringBoot SpringBoot
 • PostgreSQL PostgreSQL
 • Amazon AWS Amazon AWS

Campstar jest globalną platformą e-Commerce dedykowaną dla branży turystycznej. Oferuje rezerwację pobytów na kempingach, wypożyczanie kamperów, sprzedaż sprzętu kempingowego oraz skupia społeczność kempingowiczów.

Campstar rozpoczął swoją działalność udostępniając ograniczoną funkcjonalnie wersję portalu zbudowaną przez kolegów z Estonii. Po znalezieniu inwestora, oczekiwano szybkiego rozwoju produktu, a dotychczasowe zasoby IT okazały się niewystarczające. Rozpoczęliśmy więc długoterminową współpracę mającą na celu budową i utrzymanie docelowego rozwiązania.

NubiSoft był odpowiedzialny za przekształcenie istniejącego MVP w udostępniony globalnie komercyjny system. W pierwszej kolejności, ze względu na atrakcyjne warunki dla startup'ów oferowane przez usługi AWS, właśnie tam przenieśliśmy istniejące rozwiązanie z testowego środowiska w Microsoft Azure. Następnie, współpracując z klientem z zastosowaniem metodyki SCRUM i wykorzystując nasze kompetencje, zbudowaliśmy natywną dla chmury, bezpieczną i skalowalną platformę oferującą oczekiwane usługi.

Poniżej przedstawiamy listę praktyk i technologii wykorzystanych do budowy platformy ezlapka.pl:

 • wysoka dostępność,
 • konteneryzacja,
 • relacyjna baza danych (PostgreSQL),
 • wyszukiwanie pełnotekstowe (Luciene),
 • Java + Spring,
 • React.js,
 • Express.js
 • integracja z systemami rezerwacji pobytów na kempingach,
 • integracja z systemami wypożyczalni samochodów.

"There’s a huge amount of trust we have in their ability to deliver good-quality and reliable code. When talking about value, they are in a league of their own."

Carsten Greiner

CEO at Campstar